Nieuws

Het FSC waarschuwt voor risicovol gedrag in de huidige lagerenteomgeving

Het FSC wijst op kwetsbaarheden op financiële markten als gevolg van een zoektocht naar rendement. Spanning is ook zichtbaar op de Nederlandse huizenmarkt, waar kopers hun volledige financieringsruimte steeds meer gebruiken en voor het eerst sinds 2013 de productie van gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheken weer toeneemt. Verder is het van belang om de normale dynamiek in de economie terug te laten keren, nu het herstel stevig doorzet. Daarbij is het ook van belang om de reguliere begrotingsdiscipline te herstellen. Tot slot heeft het FSC gesproken over liquiditeitsrisico’s bij pensioenfondsen en cyberrisico’s.

Het FSC waarschuwt voor structurele onevenwichtigheden

De economische situatie is op dit moment bijzonder onzeker. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de huidige steunmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodige economische schade. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat nieuwe onevenwichtigheden ontstaan in het budgettair beleid, de huizenmarkt of de Nederlandse bankensector. Het is daarom van belang om te waarborgen dat de steunmaatregelen tijdelijk van aard zijn. Het FSC roept in zijn vergadering van 19 februari 2021 op om ook het langetermijnperspectief te behouden als basis voor duurzaam herstel. 

Deelnemende partijen