Nieuws

Het FSC waarschuwt voor structurele onevenwichtigheden

De economische situatie is op dit moment bijzonder onzeker. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de huidige steunmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodige economische schade. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat nieuwe onevenwichtigheden ontstaan in het budgettair beleid, de huizenmarkt of de Nederlandse bankensector. Het is daarom van belang om te waarborgen dat de steunmaatregelen tijdelijk van aard zijn. Het FSC roept in zijn vergadering van 19 februari 2021 op om ook het langetermijnperspectief te behouden als basis voor duurzaam herstel. 

FSC voorziet stevig conjunctureel herstel en ruimte voor structurele hervormingen

De Nederlandse economie laat na de coronacrisis een duidelijk herstel zien. Het FSC roept het kabinet op om de aandacht nu te verschuiven van tijdelijke steunmaatregelen naar structurele hervormingen die bijdragen aan financiële stabiliteit en duurzame groei op langere termijn. De belangrijkste uitdagingen doen zich daarbij voor op de huizenmarkt, de gevolgen van klimaatverandering en de toenemende digitalisering.

 

Deelnemende partijen