Nieuws

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 15 mei 2019

In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de financiële stabiliteit in Nederland. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. In zijn vergadering van 15 mei 2019 heeft het FSC gesproken over actuele risico’s voor de financiële stabiliteit, klimaatrisico’s en de herziening van rentebenchmarks. 

Deelnemende partijen